Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мирослав Начев – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Наградата е предложена от Пенка Братанова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил. Тя се аргументира с дейността на Мирослав Начев като административен ръководител, в резултат на която съдът се е наложил сред пилотните по внедряване на съвременните технологии, и е оформил модерния му облик, както и с високия професионализъм и качеството на неговата съдебна дейност.

снимка: Кюстендил Инфо - новини от Кюстендил и региона

"Съдия Мирослав Начев демонстрира отлични организационни и управленски качества; положи максимални усилия за подобряване на качеството на правораздаване на Окръжния съд; демонстрира умения по създаване и поддържане на много добра работна атмосфера. Съдия Начев въведе и много добра организация по управлението на човешките ресурси чрез приемане и проследяване на спазването на различни вътрешни правила в тази област. Кюстендилският окръжен съд се наложи като един от пилотните съдилища по внедряване на съвременните технологии, което доведе и до оформяне на модерния му облик”, пише в писмото - предложение до ВСС, на председателя на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

 Съдия Мирослав Начев има над 25 години юридически стаж, като от 24.06.2009 г. до 04.03.2020 г. е административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил.