Съдия Галина Мухтийска от Окръжен съд Кюстендил бе отличена от ВСС с най- високото отличие в съдебната власт - "личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева.

Решението на ВСС е по предложение на Мирослав Начев, който в момента изпълнява функциите на административен ръководител – председател на Окръжен съд Кюстендил.

Съдия Мухтийска има над 40 години юридически стаж. Работи като съдия от 1983 година до настоящия момент. ВСС гласува освобождаването й от длъжност, считано от 12 Януари 2020 година, поради навършване на необходимата възраст за пенсиониране.

снимка: Пресценър Окръжен съд Кюстендил

За времето от 1994 до 2010 година, съдия Галина Мухтийска е била заместник административен ръководител на Окръжен съд Кюстендил. Разглежда граждански, търговски дела, както и дела по несъстоятелност.

Съдия Галина Мухтийска днес влезе за последен път в съдебната зала и на излизане бе посрещната с аплодисменти от колектива на Окръжен съд Кюстендил. Тя получи букет с цветя от председателя на съда Мирослав Начев, с пожелания за здраве и успехи.