Наказание „лишаване от свобода” за срок от общо 7 месеца за обвиняемия Васил Л. / на 58 години от Кюстендил /, определи Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Николай Николов. Съдът одобри споразумение и приведе в изпълнение наказание по дело, приключило на 28.01.2019 г.

Васил Л. се призна за виновен в това, че на 07.02.2020г. в гр. Кюстендил, от магазин на търговска верига е отнел чужда движима вещ – 1 бр. бутилка уиски от 0.7 литра, на стойност 28.05 лева,  като за това престъпление обвиняемият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „общ“. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът определи още: Приспада при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ времето, през което обвиняемият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Мярката е взета на 10.02.2020 г.

Съдът констатира, че деянието за което бе постигнато и одобрено споразумение, е извършено в изпитателния срок, определен по НОХД  от 2017г. по описа на Районен съд – гр.Кюстендил,  което е приключило с влязла в сила на 28.01.2019г. присъда, по силата на която, на Васил Л. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, за закана за убийство, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 НК е било отложено за изпитателен срок от 3 години. Съдът определи:

Привежда в изпълнение наложеното на Васил Л. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „общ“.

Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – гр.Кюстендил в 15-дневен срок от днес.

Районен съд потвърди взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража“.