През м. декември 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура - Кюстендил са внесли за разглеждане в съда 38 прокурорски акта срещу 46 лица. Сред тях са 24 обвинителни акта срещу 29 лица, 12 сключени споразумения за решаване на делото срещу 15 лица и 2 постановления по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание срещу 2 лица. От внесените в съда през изминалия месец прокурорски акта, 20 са по водени бързи производства.

Престъпните деяния, за които 46 лица са били привлечени към наказателна отговорност и предадени на съд, са за кражби, повреждане на чуждо движимо имущество, измами (8 дела); незаконно преминаване и опит за незаконно преминаване на границата на страната (8 дела); управление на МПС след употреба на алкохол/наркотични вещества, държане и отглеждане на високорискови наркотични вещества (9 дела); 1 дело за документно престъпление и 3 дела за престъпления против брака, семейството и младежта (неплатени издръжки).