С решения на Районен съд – Дупница и Районен съд – Кюстендил, след влизане в сила на промените в Наказателния кодекс /04.08.2023 г./ и на основание чл. 343б, ал.5, до момента в полза на държавата са отнети 4 МПС. За други 5, водачите извършили престъпление по чл. 343б - управлявали МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, са осъдени да платят в полза на държавата левовата равностойност на лекия автомобил, с който е извършено престъплението.

/Съгласно цитираната разпоредба на чл. 343б, ал. 5 от НК, в случаите по чл. 343б, ал. 1-4 НК, съдът отнема в полза на държавата МПС, послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик е длъжен да присъди равностойността му./

Районен съд – Кюстендил е отнел в полза на държавата лек автомобил „БМВ 325Д“, след одобрено споразумение, с което подсъдимият, 25- годишен кюстендилец се е признал за виновен в управление на МПС след употреба на алкохол – 1 , 50 промила. За това престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, той ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца. РС – Кюстендил отнема в полза на държавата лек автомобил „Рено Меган“, собственост на 54- годишен кюстендилец, който го е управлявал след употреба на алкохол, с концентрация 1 ,78 на хиляда. Обвиняемият се е признал за виновен и търпи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години. Той е лишен от право да управлява МПС за срок от 8 месеца.

20- годишен кюстендилец ще изтърпи ефективно наказание „лишаване от свобода“ за общ срок от 18 месеца, след като се призна за виновен в управление на МПС след употреба на наркотични вещества, в изпитателния срок на присъда от Окръжен съд – Кюстендил за държане, с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Районен съд – Кюстендил присъжда в полза на държавата равностойността на лекия автомобил - „Фолксваген Голф“, съгласно съдебно – оценителна експертиза, а именно: 2 350 лв.

Гражданин на Република Северна Македония се призна за виновен в управление на лек автомобил „Фолксваген Голф“, собственост на кюстендилец след употреба на алкохол – 1 47 на хиляда. Той ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години, както и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 година. Съдът присъжда в полза на държавата равностойността на лекия автомобил – 1 528 лв.