Музейна работилница за деца се проведе в Регионален изторически музей "акад. Йордан Иванов" град Кюстендил. Този месец темата е посветена на пролетнното равноденствие - 21 Март, ден който също така е официален празник на община Кюстендил.

Темата на музейната работилница е "Измерване на времето в древността", а децата се учеха да изработват слънчеви часовници. Те са ученици от трети клас в ОУ "св. св. Кирил и Методий" град Кюстендил.

"21 Март - празника Кюстендилска пролет е денят на пролетното равноденствие. Денят и ноща са равни. Това е част от годишния цикъл, който показва промените в дължината на деня и смяната на сезоните. Тази циклична повтаряемост на ден и нощ, пролет, лято, есен и зима води до необходимостта от измерване на времето. Така се появяват и първите календари. Нашият музей съхранява един от най-старите календари познати в Европа, който е изобразен върху глинен модел на пещ. Той е на повече от 6000 години." разказва Мирослава Таскова експерт в РИМ Кюстендил

"Децата изработват слънчевите часовници, като от бяла глина изработват основата на часовника, а самият часовник се прави от специална хартия залепена върху подложка от пяна. Стрелката е дървена клечка. Слънчевият часовник работи като се ориентира в посока Юг, а сянката от стрелката пада върху циферблата и показва колко е часът в момента." допълни Мирослава Таскова.

Музейните работилници в РИМ Кюстендил се провеждат всеки месец, а тематиките са различни.