Музейната работилница през август е посветена на празника „Панагия – Въздигане на хляба”. Тя се организира от Регионалния исторически музей "акад. Йордан Иванов" град Кюстендил и насочва вниманието на децата към епохата, от която датира производството на хляб – шесто хилядолетие преди Христа.

Заниманията ще се фокусират върху изработване на глинени модели на пещи, каквито в оригинал присъстват в археологическата експозиция и могат да бъдат разгледани. Това са находки от новокаменната и каменно-медната епоха, представляващи умалени копия на истинските пещи. Обикновено, върху стените им има украса от прави и начупени линии, точки и др. Особен интерес представлява моделът на пещ с врязан календар при основата и дръжка с глава на животно, вероятно змия. Предполага се, че е един от най-старите познати досега календари в Европа.


Музейната работилница ще се провежа на 21, 22 и 23 Август 2019 г. от 14.00 до 18.00 ч. в Музейния кът за деца и любопитни възрастни към Регионален исторически музей – Кюстендил /бул. „България” 55/.

Работилницата е с входна такса!

снимка: Регионален исторически музей "акад. Йордан Иванов" град Кюстендил