Събитието беше организирано от Регионална дирекция по горите - Кюстендил, съвместно с ТП “ДЛС Осогово“ и е част от националната кампания на Изпълнителна агенция по горите „Горска класна стая“. Целта на мероприятието е да запознаят подрастващите с основните дейности в лесовъдската професия. 

На територията на Лесопарк „Хисарлъка“, сред красивата иглолистна гора инж. Димитър Здравков, заместник- директор на РДГ- Кюстендил запозна учениците с методите и инструментите за измерване на височината, диаметъра и пълнотата на насажденията. Бяха им показани клупа и висотомер, с които децата имаха възможност практически да боравят, както и контролна горска марка.

В „Горската класна стая“ инж. Емилия Иванова, заместник- директор на ТП ДЛС „Осогово“ показа нагледно с помощта на различни по форма шишарки как да определят вида на иглолистните насаждения в Лесопарка. 

След практическите занимания учениците се включиха в различни игри с лесовъдска тематика. Всички участници получиха лакомства и подаръци за спомен.