Регионална дирекция по горите-Кюстендил, обявява конкурс за рисунка на тема “МОЯТА ГОРА“. Конкурсът е посветен на предстоящата „Седмица на гората 2022 година“ и има за цел да даде възможност на ученици от основните и средни училища на територията на Област Кюстендил и Перник да проявят въображение и да покажат красотата на българската гора и нейните обитатели. 

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

  •  I група- ученици от 1 до 4 клас включително;
  •  II група- ученици от 5 до 8 клас включително;
  •  III група-ученици от 9 до 12 клас включително;

Критерии:

  •  Да отговаря на темата на конкурса; 
  • Креативност и оригиналност на идеята; 
  •  Формат на рисунките - А 3 или А 4;
  •  един участник има право да участва с не повече от 3 творби;

В конкурса няма ограничение за техниката и материалите.

Участниците могат да изпратят рисунките си по поща или лично на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33.; офис на РДГ град Перник-Синдикален дом, пл. „Кракра"1, ет. 6, стая 609, или офис на РДГ в град Дупница пл."Свобода" 1, ет.3. 

Всяка творба трябва да бъде придружена четливо написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи и телефон за връзка. 

Крайният срок за изпращане на рисунките е до 01 април 2022 година.