По повод предстоящата „Седмица на гората 2021“ година Регионална дирекция по горите-Кюстендил проведе он-лайн игра. В играта се включиха ученици от III -ти „в“ клас на НУ „Свети Климент Охридски“ град Кюстендил. Инициативата е част от мероприятията, които Дирекцията ще проведе за отбелязване на Седмица на гората .

Старт на играта чрез онлайн жива връзка даде директорът на РДГ инж. Здравчо Тодоров, който разясни регламента на играта и поводът по който се организира. Пожела успех на малчуганите в надпреварата и сподели, че за най-бързите и правилно отговорили на въпросите ученици ще има награди.

На он-лайн платформа в продължение на близо 30 минути по предварително създадени въпроса малчуганите имаха възможност да отговарят на теми свързани с познаване на различните дървесни и животински видове в гората, опазване и съхранение на горите.

Играта премина под изключително голям интерес от страна на учениците, който споделиха, че желаят да участват и в други подобни игри.