Три местни подкомитета за справедлив преход ще бъдат структурирани в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора. Те се създават във връзка с ефективното и успешно изпълнение на мерките по Фонда за справедлив преход в рамките на Програма “Развитие на регионите” 2021 - 2027 г. (ПРР). Подкомитетите ще имат ключова роля за осигуряване на връзката между интересите и нуждите на населението и възможностите за подкрепа, които се осигуряват на национално ниво. Подкомитетите ще са орган на ПРР, структурирани към Комитета за наблюдение, пряко ангажирани с изпълнението и наблюдението на Приоритет 4 “Справедлив преход”. 

За обсъждане на тази тема и за да бъдат избрани двама общински кметове към структурата на Подкомитета се събраха на работна среща днес при областния управител кметове и представители на общински администрации. 

“На дневен ред е Справедливият преход, който дава възможност на нашата област да получи допълнително европейско финансиране. В тази връзка, за първи път, се създава подкомитет на регионално ниво, който ще даде възможност проблемите и въпросите, разглеждани на национално ниво, да бъдат адаптирани на местно”, заяви инж. Пандурски. 

Областният управител на Кюстендил обясни, че подкомитетът ще включва широк кръг от представители и заинтересовани страни на местно ниво, които пряко са ангажирани с изпълнението на инвестициите от териториалните планове, познават спецификата на конкретната територия и знаят какви са необходимите дейности, които трябва да бъдат изпълнени в подкрепа на развитието на региона.

“Съставът на местния подкомитет ще бъде максимално балансиран и съобразен със спецификата на дейността от гледна точка на експертиза и доказан опит. Областният управител ще бъде съпредседател, заедно с ръководителя на Управляващия орган на ПРР, зам.-министъра на МРРБ г-жа Ангелина Бонева. Ще има секретариат и  членове”, обясни Пандурски. 

За членове на подкомитета днес бяха избрани кметът на Бобов дол Елза Величкова и кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, а за резервен член - кметът на Сапарева баня Калин Гелев. Предстои провеждането на още срещи, за да бъдат избрани и други представители в подкомитета. Това ще бъдат представители на работнически и синдикални организации, на икономическия сектор, на академичната сфера, на агенции за регионално развитие, на екологични, младежки и организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените и т.н.

“Нашето предложение от сферата на икономиката ще бъде да се включат експерти, работещи в сектор енергетика”, обясни Пандурски. 

Областният управител съобщи още, че първите програми, които ще бъдат одобрени и реализирани са тези, свързани с енергийната ефективност.

“Жилищните и обществените сгради, които не бяха включите сега, могат да кандидатстват по Справедливия преход. Процедурата за жилищните сгради ще бъде пусната през март, а за обществените - през второто тримесечие”, заяви областният управител.

Той уточни, че в края на годината ще има и възможности за подкрепа на малките, средни и микро предприятията по отношение на ефективни и нови технологии. 

Инж. Пандурски подчерта също, че е важно кметовете и бизнесът да обърнат голямо внимание на подготовката на проекти, с които ще кандидатстват за предвидените средства.