Приет бе бюджетът за 2023 г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил. Това стана по време на днешното редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, свикано от председателстващия го и областен управител инж. Александър Пандурски. В заседанието се включиха представители на всички общини от Кюстендилска област (с изключение на Сапарева баня).

Освен приемането на бюджета за настоящата година, сред точките в дневния ред, бяха и: отчет на дейността на Асоциацията за 2022 г. и отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. Те също бяха гласувани положително от членовете на Асоциацията по ВиК.

Разгледан бе и Бизнес планът на ВиК оператора „Кюстендилска вода“, който се отнася за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за регулаторния период 2022 – 2026 г. По него не беше взето решение. Основните акценти от Бизнес плана представи инж. Марио Нешев, управител на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Той подчерта, че този План е изключително важен за населението на обслужваните територии, за да се осигури нормално качество на предлаганите услуги. „В свое писмо българският ВиК холдинг пряко се ангажира с подкрепа както за дружеството през негова оздравителна програма, така и към местната власт с големи инфраструктурни обекти – трансобщински, тъй като засягат интересите на повече от една община“, обясни инж. Нешев. „Тъй като са крупни и сложни, проектите не са по силите на инвестиционната програма на Бизнес плана, те ще бъдат реализирани през различни финансови инструменти с помощта на българския ВиК холдинг и МРРБ“, обясни още Марио Нешев.    

По дневния ред бе приета подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за 2023 г.
Общото събрание на АВиК – Кюстендил прие решение от 2024 г. да започне стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на услуги от страна на ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД на територията на община Дупница.

По последната точка от дневния ред не беше прието решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“, чрез напускане и прекратяване членството на Община Дупница в Асоциацията.

„Лошото в тази ситуация е, че държавата е категорично против излизането на ВИК Дупница от Асоциацията по ВиК, което не мога да разбера, в предвид, че влизането беше на база решение на ОБС Дупница, сега вече две години общината иска да излезе. Нашия бизнес план на ВиК оператора продължава да стои на трупчета. Това води ежемесечно до трупане на едни сериозни финансови загуби, които няма да бъдат поети от ВиК Асоциацията или от „Кюстендилска вода“ ЕООД. Ще бъдат за сметка на Община Дупница, затова отново настояваме да бъдем освободени.“, изрази разочарованието си кметът на Община Дупница Методи Чимев.

По думите му на днешното заседание държавата в лицето на областния управител е била „против“, от Община Кюстендил са гласували „въздържал се“, от Община Бобов дол - „Против“, а останалите общини са подкрепили искането на Община Дупница да излезе от ВИК Асоциацията.

„Докато държавата не ни подкрепи, ние няма да бъдем освободени, ще продължи трупането на загуби от ВИК оператор в Дупница. Ние не може да оставим населението на Община Дупница без вода и да оставим персонала на дружеството без заплати." обобщи той Методи Чимев.

На следващото заседание на ОБС Дупница ще бъде разгледана докладна за заем от 500 000 лева за подобряване и оздравяване на оператора.