487 лица към момента са под карантина в област Кюстендил, информират от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса. Общият брой карантинирани лица на територията на областта към днешна дата вече е 2 113.

Продължава ежедневното извършване на съвместни проверки от РЗИ – Кюстендил, органите на МВР и представители на институциите, имащи контролни функции. За спазване на въведените противоепидемични мерки се проверяват всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, предоставящи услуги на гражданите.

През изминалата седмица до днес са извършени 65 бр. съвместни проверки на обекти, от които по сигнал – 1 бр. Няма издадени предписания за спазване на противоепидемичните мерки. Към момента не е установено неизпълнение на издадените предписания.

През същия период са извършени 162 бр. съвместни проверки на лица, поставени под задължителна домашна изолация.

Извършени са две проверки на двата общински кооперативни пазара в градовете Кюстендил и Дупница относно спазване на изискванията за функционирането им, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването. Не са наложени административно-принудителни мерки.

снимка: Кюстендил Инфо - новини от Кюстендил и региона

В изпълнение на дадените препоръки с писма на МЗ и предвид високия риск, свързан с експлоатацията на обектите с обществено предназначение, авто и ЖП гари, средствата за масов градски транспорт и спирките, през изминалата седмица са извършени общо 11 бр. насочени проверки на територията, контролирана от РЗИ – Кюстендил. При проверките е установено, че 9 бр. обекти работят при спазване на засилените мерки за опазване на общественото здраве, в условията на извънредно положение върху територията на Република България, вследствие разпространението на болестта COVID-19, а 2 бр. обекти не функционират.

Във връзка с писмо на МЗ, относно обезпечаването на персонала на ЦСМП – Кюстендил и неговите филиали на територията на област Кюстендил с лични предпазни средства, през изминалата седмица са извършени проверки на място в ЦСМП – Кюстендил, филиалите в градовете Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Рила и с. Невестино. Установено е, че екипите са заредени с всички необходими предпазни средства в борбата срещу COVID-19.

От Областния кризисен щаб за борба с коронавируса припомнят, че носенето на лични предпазни средства – маски, е задължително за всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Те са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средства, покриващо носа и устата /в т. ч. кърпа, шал и др./ За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване /в т. ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги/.