Районен съд – Кюстендил взе мерки за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 4 - ма души, трима от които непълнолетни, граждани на Афганистан. Всички те са привлечени от прокуратурата в качеството им на обвиняеми за престъпление по чл.279, ал.1 от НК, за това че на 17.11.2023 г., в района на с. „Побит камък“, община Трекляно, на около 50 метра от линията на държавната граница, са направили опит да излязат през границата на страната за Република Сърбия, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

За посочения състав на престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до шест години и глоба от 1000 до 5000 лв. То е тежко по смисъла на Наказателния кодекс. В хода на досъдебното производство са събрани доказателства, които формират доказателствена съвкупност, от която, въпреки ранния ход на разследването, не се разколебава изводът за съпричастност на обвиняемите към деянието. Липсват безспорни данни за самоличността на чуждите граждани, възрастта и съдебното им минало. Към момента на задържането им, четиримата са били без документ за самоличност. Нямат постоянен адрес на територията на България, нямат месторабота, не владеят български език, не е оборена и вероятността същите да са правили и други опити да реализират същото деяние. Допълнителен аргумент е, че по делото отсъстват данни обвиняемите да са влезли в страната по легален начин, се казва в мотивите на съдия Калин Василев за вземане на най- тежката мярка за неотклонение.

Определенията на РС - Кюстендил, с които по отношение на четиримата чужди граждани  е взета най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, подлежат на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд - Кюстендил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.