По идея на Регионален исторически музей и със съдействието на Община Кюстендил е създадена историческа енциклопедия на Кюстендил, чиито първи том е вече факт. Автор е Институт за исторически изследвания при БАН.

"Кюстендил се нарежда сред част от градовете, които няма да имат пропуснат детайл от неговата история и ще можем да възпитаваме поколенията с това което са създали и отгледали предците ни" коментира кметът Петър Паунов.

В изданието подробно е описана историята на град Кюстендил от древността до освобождението. Във вторият том ще бъде описана по-новата история на града.

Книгата излиза в тираж от 500 бр. и не се продава. Тя е предназначена за подарък към гости на града. Ще бъде на разположение в Регионалната библиотека.