Административният ръководител - районен прокурор Албена Разсолкова и заместниците й в Районна прокуратура – Кюстендил Галина Димитрова и Крум Крумов посрещнаха 8-класниците от Езиковата гимназия „Доктор Петър Берон“ в града.

Станала традиция в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учениците да се организират посещения. На място те се запознават с работата на магистратите, дискутират с тях конкретни видове престъпления и предвидените в закона наказания за тях.

На учениците, придружени от класните им ръководители Радостина Георгиева и Ирена Йорданова, беше прожектиран филм за дейността на прокуратурата на Република България. Беше им разяснено предназначението на „синята стая“, създадена за щадящо изслушване на деца.

В рамките на образователното посещение беше обсъдена темата за опасността от употребата на наркотици и алкохол. Учениците пробваха специални очила, предоставени от Община Кюстендил, симулиращи ефекта на дезориентация, изкривяване на зрението вследствие на употребата на упойващи и наркотични вещества.

За спомен от участието в Образователната програма гимназистите получиха удостоверения и екземпляри на Конституцията на Република България, предоставени от Висшия съдебен съвет.