Ученици от 4 „Б“ клас на ОУ „Професор Марин Дринов“ взеха участие в Образователната програма на Висшия съдебен съвет (ВСС) „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Придружени от учителите Елена Миланова и Аксиния Любенова, децата посетиха Районна прокуратура – Кюстендил.

Административният ръководител - районен прокурор Албена Разсолкова и заместник районния прокурор Галина Димитрова показаха на 4-класниците „синята стая“, като им обясниха предназначението на това специализирано помещение. Създадено за щадящо изслушване на деца, то включва две помещения с отделни входове, свързани чрез обща стена с вградено огледално стъкло. Оборудвано е с мека мебел и играчки.

В „синята стая“ психолози и експерти за работа с деца водят диалог с непълнолетните и малолетните, а съдии, прокурори, полицейски служители и адвокати следят разговора от съседно помещение през стъкло. Въпросите на децата се задават чрез експерта посредством специална аудиотехника.

По достъпен начин на учениците беше обяснено как да действат и към кого да се обърнат в случай, ако пострадат или станат свидетели на престъпление. 

Разгледана беше и темата за киберпрестъпленията и опасностите за децата, които се крият във виртуалното пространство.

Особен акцент беше поставен върху сериозният проблем с насилието между децата в училище, което има различни форми - физическо, психическо, тормоз.

Всички ученици получиха за спомен удостоверения за участие в Образователната програма и материали, предоставени от ВСС.