Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд – Кюстендил в това, че не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие и ще изтърпи наказание „Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 месеца, с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 месеца. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдимия.

Със Заповед от 03.10.2022 г. на Кюстендилски районен съд, на М. А. му се забранява да приближава жилището в гр. Кюстендил, обитавано от съпругата му, нейната месторабота и местата за социални контакти и отдих, за срок от 12 месеца и на разстояние по-малко от 50 метра, като е влязъл в двора на жилището – престъпление по чл. 296, ал. 1 от НК.

42 са образуваните дела по Закона за защита от домашното насилие в Районен съд – Кюстендил от началото на 2022 година до днес / 25.11.2022 г. /, като те са с 10 повече спрямо същия период на 2021 година. С решение са приключили 24 броя дела, 14 са прекратени, като от тях – 6, поради оттегляне на иска. През 2021 година, за същия период са свършени 32 дела, от тях с решение – 18, а прекратените са 14, от които 9, поради оттегляне на иска.

42 са образуваните дела по Закона за защита от домашното насилие в Районен съд – Дупница от началото на 2022 година до днес / 25.11.2022 г. /, спрямо 35 за същия период на 2021 година. 18 дела са прекратени, поради оттегляне на иска, уважени са 9 иска и 6 частично. По дела съдът е отхвърлил исковете, а едно е завършило със спогодба. През 2021 година, РС – Дупница е уважил исковете по 25 дела, а прекратените са 10.