Районен съд – Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, по отношение на обвиняем, който не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие. Съдът, под председателството на съдия Мая Миленкова одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

50 - годишният М. Асенов, който е осъждан се призна за виновен в това, че в периода 29.04.2023 г. до 08.08.2023 г., в гр. Кюстендил, при условията на продължавано престъпление, на 3 пъти не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие на Районен съд – Кюстендил, от 03.10.2022 г., в полза на 42 – годишна жена, с която е живял на съпружески начала. С решение по гражданско дело на съда, влязло в сила на 12.10.2022 г., на обвиняемия се забранява да приближава жилището, обитавано от жената, нейната месторабота и местата за социални контакти и отдих, за срок от 12 месеца и на разстояние по- малко от 50 метра. М. Асенов е нарушил Заповедта, на 29.04.2023 г., на 7- ми и 8- ми август 2023 г., като е приближил и влязъл в двора на жилището и в жилището на жената, на ул. „Ропотамо“. Деянието е извършено повторно, след като е осъден за друго такова престъпление.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Доколкото деянието по настоящото дело се явява извършено в изпитателния срок на условно наказание „лишаване от свобода“, по дело от 2021 г., за кражба на месингов полилей от черквата „Св. Димитър“ в гр. Кюстендил, Районен съд – Кюстендил привежда в изпълнение и наказанието по това дело – „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца.