Във връзка с постъпил в Югозападното държавно предприятие сигнал за автомобил, натоварен с дървесина, при който е намален декларираният обем, служители са извършили проверка, при която е установено, че автомобилът е натоварен с дървесина от частен имот, собственост на физическо лице. Сигналът е препратен по компетентност до РДГ за предприемане на действия.

Югозападното държавно предприятие адмирира непримиримостта на гражданите към всякакви нередности, свързани с опазването на горите и реагира своевременно на получените сигнали!