Близо 73 000 пространствени кубически метра дърва за огрев е предоставило на домакинствата за новия отоплителен сезон Югозападното държавно предприятие, сочи справка към 21 Септември 2017 г.


При потребление от около 200 000 куб. метра за година това е 30% от общо планираните количества. Като цяло снабдяването на местното население с дърва се осъществява ритмично и без напрежение, което е резултат от инициираните от ЮЗДП срещи с кметове и предприетите действия за изтегляне на сроковете за добив и доставка.

 

ЮЗДП има готовност да предостави на домакинствата в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка близо 200 000 куб. метра дърва за огрев. Директната продажба от временен склад в гората се извършва по одобрени ценоразписи за всяко териториално поделение. Цените остават същите като миналата година. Твърдите широколистни видове - бук, дъб, цер, габър, се предлагат от 34 до 45 лв. за пространствен куб. метър в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината.
 

Освен директни продажби от склад живеещите в малките населени места могат сами да си добият дърва. За целта още през месец Май тази година от ЮЗДП информираха кметовете за осигурените количества дървесина „на корен”, която се предоставя на нуждаещите се срещу коректно изготвени списъци.

Продажбата „на корен” е най-изгодният начин, при който цената в отделните стопанства е от 7.50 до 21 лв./пр. куб. метър при широколистните и от 5 до 13 лв./пр. куб. метър за иглолистните видове.