85 служители от териториалните поделения и централно управление на Югозападното държавно предприятие преминават специализиран курс за правилна и безопасна работа с моторни триони и храсторези. Обучението има за цел придобиване на знания и практически умения, необходими при прокарването на противопожарни просеки за овладяване на горски пожари, за поддържане на граничната полоса, както и при почистване на пътната мрежа и туристически пътеки от паднали дървета след природни бедствия. Курсът за безопасна и ефективна работа с преносима горска техника се води от преподаватели в Лесотехническия университет.

Всички издържали теоретичния и практическия изпит ще получат удостоверение за правоспособност при работа с моторни триони и храсторези, валидно за целия ЕС.

снимка: Югозаподно Държавно Предприятие