Единствено общините Кюстендил и Дупница имат капацитет за допълнително настаняване на украински граждани в общински бази, без да са необходими капиталови разходи. Това става ясно от писма на местните власти до Областна администрация-Кюстендил, изпратени в отговор на указания от зам.-министър председателя по ефективно управление Калина Константинова. Проучването има за цел да установи дали на територията на областта е възможно обособяване на временни приемателни центрове за 1 – 3 денонощия на от 100 до 500 лица, както и временни приемателни центрове за среднострочно и дългосрочно настаняване на от 100 до над 1 000 лица, в общински или ведомствени бази. В общинските обекти, които са годни за настаняване на украински граждани оборудването за настаняване ще бъде предоставено централно. 

15 спортни зали, намиращи се в Спортен комплекс „Осогово”, като възможни за краткосрочно, средносрочно и дългосрочно настаняване на украински граждани, са подадени от Община Кюстендил. Залите са собственост на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”. Най-голямата е площ 1 485 кв. м. 

Краткосрочно настаняване от 1 до 3 дни на украински граждани в спортната зала в Дупница е готовността на Общината за допълнителен прием на бягащи от войната украински граждани в общински обекти с по-голям капацитет. Спортната зала е с площ 900 кв. м. 

Всички обекти, предложени от двете Общини разполагат с отполение и се охраняват. В половината има течаща вода и вода за питейни нужди, както и възможност за високоскоростен интернет. Със складови помещения разполага само спортната зала в гр. Дупница. 

Останалите седем общини в Кюстендилска област не разполагат с общински обекти, които биха могли да предоставят за настаняване на украински граждани, без да е необходимо да се извършват ремонти. 

Украинските граждани, пребиваващи в страната са над 100 000, а настанените в Кюстендилска област над 200. Действащата в момента Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна е разписана до 31 май. Проучването на възможността за настаняване на украински граждани в общински и ведомствени бази има за цел да се създаде организация за допълнително настаняване на украински граждани и евентуално пренасочване на вече настанените в страната.