Физически център за подпомагане на хора, търсещи закрила, вследствие на войната в Украйна, отвори врати в сградата на Областна администрация-Кюстендил, в гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. II. Той е изграден в изпълнение на Заповед № Р-36/04.03-2022г. на Министър-председателя на Република България към Областния координационен център за подпомагане на украински граждани. 

Центърът е инициатива на областния управител на Кюстендилска област Катя Димитрова, със съдействието на местните власти, териториалните поделения на изпълнителната власт и с широкото участие на гражданите и бизнеса. Целта е оказване на помощ на търсещите закрила граждани на Украйна в Кюстендилска област, в рамките на правата и възможностите, предоставени по програмата за временна закрила.

Основните функции, които ще осъществява центърът са:

  •  събиране на информация, необходима за непосредствено и последващо подпомагане на търсещите закрила.
  •  координация между институциите и гражданските организации и доброволците.
  •  предоставяне на информация на търсещите закрила и на тези, които желаят да помагат.
  •  предоставяне на неща от първа необходимост (базови потребности).
  •  психологическа подкрепа.
  •  грижа за децата.
  •  настаняване, когато такова не е осигурено централно.
  •  осигуряване на транспорт до местата за настаняване.

В Областния координационен център е създадена зона за деца, както и зона за изчакване на търсещите подкрепа. В центъра са включени доброволци, които владеят руски език, както и психолози и лица за осигуряване занимания за децата. Центърът са спешна медицинска помощ-Кюстендил ще оказва медицинска помощ на лицата, нуждаещи се от такава, а хуманитарното подпомагане ще се осъществява със съдействието на Българския червен кръст.

Припомняме, че към Областния координационен център е активна денонощна „гореща линия“, с номер 0885939322, за граждани и доброволци, на която се предоставя информация за дарения, информация за осигуряване настаняване и информация за осигуряване на транспорт.