Толкова кризисен бюджет не ни се е налагало да правим

Войната между Русия и Украйна и продължаващата над 2 години Ковид пандемия са сред причините.

Бюджетът на Община Кюстендил за 2022 г. ще бъде 66 млн. лв., като за образование са предвидени малко над 25 млн. лв.

"Разширяваме много сериозно мрежата от социални услуги. 29 ще бъдат действащите, а съвсем скоро ще заработят две услуги и ще бъдат назначени 30 човека на работа. Ключовото, което ни интересува е това, което ще се случва с инфраструктурата. Запазваме акцентите, който са в областта на развитие, туризъм, балнеология и инвестициите в културната среда. Тази година ще се опитаме да направим първата крачка по отношение на заложеният в бюджета Високотехнологичен център за иновативни решения. Предвидили сме пари за проектиране на подобно звено и това трябва да се случи на обновеното Колушко дере. Надяваме се, че след приключване на проектирането ще намерим подкрепа от държавата, тъй като това е една от темите в момента - учредяване на Фонд за подкрепа на общински инвестиции." обясни кметът Паунов.

"Живеем в изключително сложно време на пандемия и война. Данъците не сме ги вдигали. Въпреки всичко общината и общинския съвет заставаме смело пред гражданите и е изработен един бюджет, който мисля, че спокойно може да го обявим като един умерен бюджет, оптимистичен, бюджет в който са предвидени всички разходи. Въпреки трудностите ние ще поемем всички ангажименти като общинска администрация и нужда на нашите съграждани, така че с общи усилия да  преодолеем всички затруднения." коментира председателя на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов.

Очаква се в началото на Април 2022 г. да започне оптимизация на организацията по събиране на отпадъците, като в определен ден от седмицата всеки ще може да предаде хартиените си отпадъци. Обмисля се и възможност за създаване на зони за компостиране. По думите на Паунов проблема, който си създаваме с отпадъците е изключително сериозен и ще се търси съдействие от органите на МВР за налагане на санкции.