11-те проекта на територията на Община Кюстендил бяха одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“. Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 18-та поредна година.

снимка: Община Кюстендил

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Сред одобрените за финансиране и чийто дейности ще се извършат на територията на Община Кюстендил са:

 • 1. КМЕТСТВО РАДЛОВЦИ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „СЛЪНЧЕВ КЪТ В С. РАДЛОВЦИ“, на обща стойност 9980,50ЛВ.
 • 2. КМЕТСТВО СКРИНЯНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта “ЗОНА ЗА ОТДИХ В СЕЛО СКРИНЯНО“, на обща стойност 9969,60ЛВ.
 • 3. КМЕТСТВО ГРАНИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „КЪМ ПРИРОДАТА ЧРЕЗ СПОРТ В СЕЛО ГРАНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ“, на обща стойност 9995ЛВ.
 • 4. КМЕТСТВО БУНОВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА С. БУНОВО“, на обща стойност 9999,08ЛВ.
 • 5. КМЕТСТВО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „БЛАГОУСТРЯВАНЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В С. НОВО СЕЛО“, на обща стойност 9844,30ЛВ.
 • 6. КМЕТСТВО СОВОЛЯНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В ПАРКА НА СЕЛО СОВОЛЯНО“, на обща стойност 9920ЛВ.
 • 7. КМЕТСТВО ЖИЛЕНЦИ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И КЪТ ЗА ОТДИХ“, на обща стойност 10 000 ЛВ.
 • 8. КМЕТСТВО НОВИ ЧИФЛИК, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „СПОРТ И ОТДИХ В С. НОВИ ЧИФЛИК“, на обща стойност 9985ЛВ.
 • 9. КМЕТСТВО КОПИЛОВЦИ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „ЗЕЛЕНИЯТ КЪТ ЗА ТЕБ И МЕН С. КОПИЛОВЦИ“, на обща стойност 9989,10ЛВ.
 • 10. ОУ "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ", ГР. КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „ЗЕЛЕНА ЗОНА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ОТ ОУ ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ, ГР. КЮСТЕНДИЛ“, на обща стойност 4 996,80 ЛВ.
 • 11. ДГ "ЕДЕЛВАЙС", ГР. КЮСТЕНДИЛ, наименование на проекта „ИГРАЯ И УЧА - НА ОТКРИТО ОТ ДГ ЕДЕЛВАЙС, ГР. КЮСТЕНДИЛ“, на обща стойност 4 950 ЛВ.