На 30 Октомври 2021 г. на територията на Община Кюстендил ще се проведе допитване до обществото относно евентуално повишаване на местните данъци и такси. Жителите на общината ще имат възможност да гласуват в 87 избирателни секции във времето от 8 до 18 ч.


"Всички добре знаем, че такова увеличение не е правено от 2007 - 2008г. Знаем, каква е разликата в цените, в стойността на имотите. Цените на стоките и услугите през това време. Знаем какви неимоверни усилия полага община Кюстендил за грижата за хората - социални услуги, образование, култура - разбира се целия този спектър от услуги, които ние сме длъжни да подсигуряваме на нашите съграждани, както в град Кюстендил така и в 72 населени места в общината. Изключително сложна е като терен Община Кюстендил и с много населени места. Всичко това изисква един огромен ресурс. Стигаме до момент, в който общинската администрация правеше неимоверни усилия през годините да задържи тези данъците, но точно в тази връзка е нашето желание да се допитаме до нашите съграждани и разбира се да видим и тяхното мнение и ако има положителен резултат, да пристъпим към едно такова увеличение. Разликата в сумите, в различните общини е в пъти по-голяма от нашата." каза председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов.

По думите на Андонов това е общественото обсъждане ще доведе до решение взето по демократичен начин. Преди местният референдум ще бъде организирана среща с жителите на община Кюстендил, на която всеки ще има възможността да получи необходимата му информация. От Община Кюстендил ще предоставят детайлна справка за сравнение на размера на такса смет, която събира в община Кюстендил и всеки един от областните центрове плюс още 30 общини, идентични на Кюстендил. Три ще бъдат въпросите, на които кюстендилци ще отговарят, а самото допитване няма да има официален статут. От Община Кюстендил ще осигурят достъп за политически сили, неправителствени организации и медии при отварянето на пликовете и броенето на гласовете.


"Първо подчертавам отново, че винаги сме се стремели да работим в пълно единомислие и съгласие с нашите съграждани по всяка една от темите. Не сме бягали от тежки решения! През цялото време, когато сме работили тук, екипа на общината, ръководството на общината, Общински съвет, поемаше цялата тежест върху себе си за публичен ресурс, ангажираност, поддръжка и издръжка. Изцедихме всички възможни ресурси като икономии, ниски цени, добри приватизациони решения. От всякъде да привлечем ресурс. По всички възможни програми. Дойде време обаче, с тези цени на тока, цената на газа, която е скочила 160%, вече се говори за цени на горива по 4 лв. в бъдеще за превозни средства това е нещо, което ни залива и няма как да се случи. За това въпроса ни към нашите съграждани е вече дали ще проявят солидарност с усилията на Община и да се включват коригираните вноски, защото за да запазим относително ниво прилично на услугата основно сметосъбиране и сметоизвозване. Нека сме наясно, колосални усилия ни коства, необходим е и колосален ресурс. От 202-ма души, когато започнахме да работим в Общината, бяха служителите на Общинско предприятие "Чистота" в момента са 142 щата, от които са заети 126. 90% от хората са на минималната работна заплата и въпреки всичко, работят изключително съвестно и мога да ви уверя, че по-голямата част от населените ни места са в много по-добро състояние, от колкото многомилионните други населени места, които получават повече от такси. Като реализация на ресурс съм убеден, че го правим по най-добрия начин. Просто вече тези икономии няма как да ни доведат до резултат." обясни предложението си кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

По думите на Паунов местните данъци и такси в кюстендилско не са променяни от времето, когато минималната работна заплата е била 180 лв, при положение, че скоро тя ще стигне 700 лв. В малките населени места данък и такса смет възлизат на 6 лв. и реално общината няма как с тези пари да покрие огромните разходи за заплати и горива.


"Някои съграждани се изкушават, изпращат ми снимки на незаконни сметища, вървиме, чистиме, оставяме обозначения. Разберете, като ни ги пращате тези снимки - пратете ми ако аз съм сложил нещо. Ако колега от общината го е направил. Екип на ВиК Дружеството отива и си чисти неговата шахта при Болницата и нали се сещате какво избива след това, не почистват добре, цялата улица става във фекалии и ние дори не получаваме официален сигнал, добре, че все пак има добросъвестни граждани, а държавни служители тръгват да правят снимки, вместо да сезират, дори им е в правомощията си да разследват, защото те са от такава структура. Тръгват да снимат и какво снимаме? Ние снимаме собственото си лице! Няма ефект от снимките, ефект има когато ни подадете сигнал със замърсителя на място, да го хванем, да имаме свидетел, за да може да понесе необходимата санкция. Това има стойност реална пред Закона и пред всичките ни усилия! Но не търсим разделение, търсим единство!." допълни Петър Паунов.

 

 Като ефект от поскъпването на тока се очаква сметката за електроенергия на общината да се повиши с около 500 000 лв. Отпадъка генериран в общината се увеличил като тонаж 4 пъти, а като обем 10 пъти.