На 30 Октомври 2021 г. жителите на община Кюстендил ще имат възможност да изразят своето мнение относно предложението на кмета Петър Паунов данък сгради и такса битови отпадъци да се увеличат. Допитването цели да проучи на какво мнение са жителите на общината, а резултата няма да има задължаваща тежест.

В Община Кюстендил за 2020 год. постъпленията от данъка върху недвижимото имущество са събрани 700 258 лв. от 38 629 жители или по 18,13 лв. на жител за година, докато за селата постъпленията са 114 899 лв. от 13 640 жители или по 8,42 лв. на жител за година. Общо постъпленията от данъка върху недвижимото имущество за 2020 г. са 815 157 лв.

Община Кюстендил се нарежда на 5 място по постъпления събрани от жител в сравнение с останалите общини в област Кюстендил, които са с по-малка площ, по-малък брой жители и по-малък брой населени места. В национален мащаб Община Кюстендил е на последно място по постъпления на жител.

 "За да преодолеем това изоставане не само в национален мащаб от общините, които са областни центрове, но и от съседните на нас общини в областта нашият екип предлага увеличение на данъка върху недвижимите имоти, който в момента е 1,4 промила за града и селата, ние предлагаме за града ставката на данъка да стане 1,9 промила, а за селата 3,9 промила. По този начин при средна данъчна оценка за жилищата в града 22 150 лв. увеличението ще е с 11 лв. на година, което като увеличение на ден е 3 стотинки. За селата при средна данъчна оценка от 3 900 лв. увеличението ще бъде с 9, 75 лв. за година, а на ден също 3 стотинки." разясни предложението на общината заместник кмета Надя Каратова.

Ако бъдат приети предложеното увеличение на ставки за данък върху недвижимите имоти се очаква увеличение на приходите от годишен облог с около 600 000 лв. По думите на Каратова това ще даде малко по-големи възможности за справяне с проблемите, които има не само общината, но и всички граждани.

Кметът Петър Паунов обясни, че бюлетините с въпроси в града и селата ще бъдат различни, заради различното увеличение в промилите.

Общественото допитване е в резултат на недоволство от страна на граждани относно сметосъбирането в града и селата, както и повишаващите се цени и разходи за работна сила.

На територията на Община Кюстендил данък сгради и такса смет не са промени от както кмет на общината е Петър Паунов.