Бюджетът на Община Кюстендил ще бъде в размер на 101 110 000 лв. Общината има и формиран, унаследен дефицит от преходни години към 10 ноември 2023 г. в размер на 6 305 000 лв.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов определя Бюджета на общината като балансиран, консервативен и изпълним. В него се залагат реални приходи, които могат да бъдат събрани.

Местните дейности като приход са формирани в размер на 19 432 696 лв.

Данъците, които Община Кюстендил планира да бъдат събрани през тази година са в размер на 7 981 000 лв. от имуществен данък и 150 000 лв. от патентен данък. Общо 8 100 000 са заложените приходи от данъци през 2024 г.

Политиките, по които ще бъде предложено на Общински съвет да бъдат разходвани средствата:

Община Кюстендил предвижда в бюджета:

  • Създава се фонд „Култура“. Най- конкурентите проекти ще бъдат финансирани при ясни критерии и състезателен характер.
  • Фонд „Местни инициативи“ , по който ще се финансират проекти за облагородяване на обществени пространства.
  • Перо „Стипендии“- ще се осигурят средства за лекари, които имат сключени договори с МБАЛ“д-р Никола Василиев“.
  • Осигуряват се средства за ремонти на общински жилища, които са в лошо състояние и не могат да се използват към момента.

По- значими инвестиции на територията на града:

  • Изграждане на новата канализация по ул.“Спартак“ до Околовръстния път.
  • Основен ремонт на ул.“Шейново“ от ул. „Людмил Янков“ до ул. „Сливница“
  • Основен ремонт на ул.“Демокрация“ , от ул.“Гороцветна“ до ул. „Хаджи Йоаким“
  • Благоустрояване на входовете на Кюстендил.

За Лесопарк Хисарлъка са предвидени средства за възстановяване осветлението по Алея на любовта. Предвижда се ремонт на сградите на Белодробното училище, направа на спортна площадка и облагородяване на цялото пространство.

„Ще инвестираме средства в сградите на Белодробното училище, поне в основните, за да не са опасни за хората, които минават покрай тях. Имаме намерението да отворим вратите на парка, който е с най- чистия въздух на територията на Община Кюстендил, за да могат да го ползват жителите и гостите на град Кюстендил с цел климатолечение“, каза още кметът.

В капиталовите разходи са заложени средства за съфинансиране на проектите за ремонт на сградите на Старата полиция, Читалище „Братство“, Регионална библиотека и Шесто Основно училище.

Основен акцент в бюджет 2024 г- са малките населени места, посочи още кметът.

„За първи път ще имат реални бюджети, които да могат да се ползват от кметовете на кметства. Финансовият ресурс е в размер на 6 000 лв. за по- големите села и 3 000 лв. за по- малките села. Парите са за базисни нужди и ще се отпускат два пъти годишно“, заяви кметът.

В капиталовите разходи се предвиждат основни ремонти на покривите на училищата в селата Копиловци, Пиперков чифлик, читалищата в селата Жиленци, Шишковци и Драговищица, сградата на кметството в с. Соволяно и сградата на кметството в с. Нови чифлик.

Пилотно в общината ще бъдат оборудвани два сметоизвозващи камиона, за града и селата, със система с датчик, който ще отчита количеството генериран отпадък. Датчикът ще индикира ако съда бъде преместен, ще показва кога е извозена кофата и ще се знае всяка една кофа или бобър какво количество отпадък генерира.

“Това ще позволи да бъдат направени адекватно изчисленията за догодина“, каза още кметът.

Ще се закупи професионална косачка- робот, която самостоятелно да обслужва и да коси в парка пред Галерията. 

„Косачката може да работи във всякакви атмосферни условия 24 часа, сама се зарежда, сама се почиства“, уточни инж. Атанасов.

Ще се оптимизира работата на общинската охрана, ще бъдат възстановени пешите патрули. Ще има и нощен патрул, който да съблюдава за реда на обществените места. До момента общинска охрана работи до 22.00 часа

Въвежда се Синя зона, за която вече е закупено необходимото оборудване. Изчаква се времето да позволи да се разчертаят местата за паркиране.

Ще се създаде мобилна услуга за изкопаване на гробни места на адекватни цени по селата, защото в малките населени места се искат огромни средства за тази услуга , които са непосилни за живеещите там.

Озеленяването се връща в структурата на ОП „Чистота“ и предприятието ще отговаря за поддръжката на зелените площи на територията на целия град, без да има договор с външна фирма.

„През изминалите години за 9 месеца от годината имаше договор за поддръжка на 130 дка. зелени площи на стойност 720 000 лв. Поддържаните по този договор площи бяха парка пред ХГ „Вл. Димитров- Майстора“, река Банщица и част от „Колушко дере“.„Решихме тези пари да ги дадем в ОП „Чистота“ и ние да поддържаме всички зелени площи. Нашата амбиция е да подобрим услугата, защото до момента в кварталите беше крайно незадоволителна“, каза още инж. Атанасов

Възнагражденията на работещите в общинските предприятия ще бъдат повишени с 10%, а заплатите на работещите в Общинска администрация със средно 20%, защото служителите в администрацията нямат клас.

В момента няма по- ниска заплата от 1 150 лв. месечно.