На 20.08.2021 г. от 11:00 ч. в местността "Гладни рид" в землището на с. Радловци ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект за  „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“. Проекта е финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил, а партньори са Община Невестино и Община Трекляно.

снимка: архив

Проектът е на обща стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента и 1 915 138,18 лв. недопустими разходи.

Продължителността на проекта е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022г.

На официалната церемония „Първа копка“ ще бъде даден старт на строително – монтажните дейности по изграждане на екологичната инфраструктура за РСУО „Рила Еко“.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.