Учениците се връщат в училище присъствено от 24.02.2022 г. Ограниченята за присъствено обучение в училище ще отпаднат с новата заповед, която д-р Златко Величков ще издаде.

Всички ученици от училищата в Кюстендилска област се връщат в клас, реши Областният оперативен щаб, по време на онлайн заседание, проведено днес. Досега присъствен образователен процес се извършваше при 50% от паралелките с ученици от V до XII клас , на ротационен принцип, с изключение на учениците от община Трекляно, които се обучават присъствено. Причина за облекчаване на мерките е трайното намаляване на заболеваемостта от COVID-19.

   РЕШЕНИЕ № 1

Заповед № РД-01-37/15.02.2022 г., издадена от директора на РЗИ- Кюстендил, да бъде отменена и да бъде издадена нова заповед, която да регламентира провеждането на занимания по интереси и групови дейности за обща и допълнителна подкрепа в сферата на образователната система, съгласно насоките за II-ри етап на Националния план за справяне с пандемията от COVID-19, считано от 0.00 ч. на 24.02.2022 г. Изключение се допуска при провеждане на областни кръгове на национални олимпиади и/или състезания при спазване на допълнителни противоепидемични мерки.

Очаква се издаване на заповед, регламентираща облекчаване на ковид мерките на национално ниво.