Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, по отношение на обвиняем в кражба на пари, който се призна за виновен и възстанови на собственика причинените му имуществени вреди от престъплението, в размер на 9 500 евро. Съдът отлага изпълнението на наказанието за изпитателен срок от 3 години. 

29- годишният Е. А от Радомир се призна за виновен в това, че на 03.01.2022 г., от гардероб в стая на къща в гр. Кюстендил, е отнел чужда движима вещ – сумата от 9 500 евро - 190 банкноти с номинал от по 50 евро, на стойност 18 525 лв., от владението на собственика, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като вещта не е била под постоянен надзор.

Определението, с което Районен съд – Кюстендил одобри споразумението постигнато между районна прокуратура и защитата на подсъдимия е окончателно и не подлежи на обжалване.