Прокурори от Румъния, Литва и Италия гостуваха в Съдебната в палата в Кюстендил и се срещнаха с наказателните съдии от Окръжен съд – Кюстендил. Административният ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова запозна гостите с видовете дела, които разглежда съда. Тя акцентира и на натовареността на Окръжен съд – Кюстендил по дела, с искания за условно предсрочно освобождаване от лишени от свобода, изтърпяващи своите наказания в затвора в Бобов дол. Съдът разглежда и дела по Европейската заповед за арест, Европейската заповед за разследване и Закона за финансовите санкции, по който най- често има искания от Германия, Австрия и Холандия, срещу водачи на МПС нарушили на тяхна територия правилата за движение по пътищата.

Магистратите от Румъния, Литва и Италия се интересуваха от начина на водене на наказателните дела, от възможността съдията да събира нови доказателства, да задава въпроси или да връща делото на прокурора. Задаваха въпроси за съотношението между делата, които завършват с присъди и тези, при които се стига до споразумение или се провеждат по реда на съкратеното съдебно следствие. Гостите наблюдаваха дело в Окръжен съд, с предмет – Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта.

Домакин на работно посещение, организирано в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение е Окръжна прокуратура - Кюстендил. Гостите бяха придружавани от заместник- окръжният прокурор Ивайло Илиев. Предстоят им работни срещи в Административен съд – Кюстендил, РД Гранична полиция, както и в затвора в гр. Бобов дол. Целта на инициативата е подобряване на сътрудничеството между правосъдните структури в Европейския съюз и обогатяване на познанията на магистратите за правните системи в другите държави-членки.