Тази година, за разлика от предходните, обходите на адрес във връзка с успешното включване на ученици и предотвратяване на отпадането им от образователната система, са започнали още в началото на учебната 2021/2022 година. От 17 септември досега са направени 307 обхода в общините от Кюстендилска област. Функционират 17 екипа на територията на областта: 6 в Кюстендил; 4 в Дупница и по 1 във всяка от другите общини. Това докладва по време на днешното заседание на Областния координационен център Мая Стойчева – Николова, началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил.

Областният координационен център към област Кюстендил бе свикан във връзка с разпоредбите на Постановление № 100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Заседанието води зам. областният управител инж. Георги Илинов, който е председател на Областния координационен център. В срещата се включи и областният управител инж. Александър Пандурски. Двамата призоваха ангажираните институции за по-ефективно взаимодействие и съвместна работа, както и за обмяна на добри идеи и практики с цел подобряване механизма на работа.

Началникът на РУО – Кюстендил даде допълнителна информация и за екипите по обхват: в тях са включени експерти от РУО-то, представители на МВР, на ДСП, на училища и детски градини. Към тези по-големи екипи на училищно ниво функционират и други екипи, които правят допълнителни обходи. По график през следващите месеци предстоят засилени обходи от всички сформирани екипи в областта. Ще започне засилена работа и в училищата и детските градини с родителската общност, допълни началникът на РУО.

По време на заседанието Мая Стойчева – Николова даде информация и за записаните деца и ученици към 15 септември 2021 г. в област Кюстендил: в групи със задължително предучилищно образование /деца на 5-6 г. и ученици/ са 10 916. Децата в детски градини са 3069. В първи клас са 904 деца.