От 28 януари влизат в сила нови, допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил. Това решиха по време на днешното онлайн заседание членовете на Областния оперативен щаб. Заседанието бе свикано от областния управител Катя Димитрова, в него се включи и нейният заместник Любомир Терзийски.

За новите, допълнителни мерки предстои издаване на Заповед на РЗИ – Кюстендил, която ще бъде съгласувана с главния здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев.

„Ние сме в клъстер 4 и сме навлезли в етап 3, което изисква предлагане и приемане на решения за допълнителни противоепидемични мерки“, заяви директорът на РЗИ – Кюстендил д-р Златко Величков, като отчете, че областта е в тъмночервената зона.

Предстои въвеждането на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, считано от 00:00 часа 28.01.2022 г. до 00:00 часа на 18.02.2022 г., както следва:

1. Присъствен образователен процес за 50% от паралелките с ученици от V до XII клас с въведена ежеседмична ротация, както следва: присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от V, VII, X и XII клас на 28.01.2022 г. и за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VI, VIII, IX и XI клас за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от V, VII, X и XII клас за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от VI, VIII, IX и XI клас за 28.02.2022 г. и за периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, считано от 00:00 часа на 28.01.2022 г. до 18.02.2022 г., с изключение на: Областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания при спазване на определени противоепидемични условия.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и други без придружител – родител/настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.

5. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22:00 часа в питейните и нощни заведения.

6. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве, игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване при спазване на подхода със „Зелен сертификат“.

7. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията област Кюстендил, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

8. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

По време на заседанието д-р Златко Величков даде информация за поставените ваксини на територията на областта - 72 362, пълният курс са завършили 34021 лица, поставени бустерни дози са 11673. Относно заболелият медицински персонал в областта към вчерашна дата: има двама заболели лекари и една медицинска сестра. Той представи данни за свободните легла за неусложнени пациенти и за интензивно лечение.

Д-р Величков отчете и извършените проверки за периода 17 – 23 януари: от РЗИ са извършени 23 проверки, 38 от ОД на МВР и 27 от ОДБХ – Кюстендил.

Д-р Александър Величков от МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ сподели, че натискът към Спешно отделение е 2-3 пъти по-голям от обичайния, но натискът към болницата е наполовина от предходни ситуации.

Представителите на трите болници и на останалите областни институции също изразиха своята подкрепа към предложените мерки.

Мая Стойчева от РУО припомни, че учениците са във ваканция от 31 януари и ще бъдат присъствено на 7 февруари. Началникът на РУО обясни, че има налични тестове. „На етап сме, в който започват национални олимпиади и състезания. Мисля, че при спазване на изискванията и тестове на учениците, на педагогически и непедагогически персонал, няма да има проблем да се проведат“, посочи Стойчева.