Наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 3 месеца, изпълнението на които се отлага за изпитателен срок от по 3 години и „глоба“ в размер от по 10 000 лв., определи Районен съд – Кюстендил, по отношение на граждани на Република Албания и Република Северна Македония, нарушили Заповед на министъра на здравеопазването, за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. Обвиняемите са нарушили точка 5.1 от заповедта, според която: „Всички лица пристигащи от държави извън ЕС и ЕИП, и Конфедерация Швейцария и не попадащи в т. 5.2, се считат за пристигащи от оранжеви зони и се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване, или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС“. Двамата обвиняеми са влезли в Република България без представен документ от изброените и са заявили, че ще преминат транзит през територията на страната, съгласно т. 7, б. „ж“ от Заповедта, според която „на територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавно напускане на територията на РБългария“.

Албанският гражданин Алфред Н. се призна за виновен в престъпление по чл. 355, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата му. Той е влязъл в страната на 14.07.2021 година, не е напуснал незабавно територията на РБългария, а се върнал на ГКПП – Гюешево на 19.07.2021 година и деянието е извършено по време на пандемия от COVID – 19, обявена от Световната здравна организация. Районен съд – Кюстендил призна за виновен, за същото престъпление и подсъдимия Мирослав Я., гражданин на Република Северна Македония. Той е влязъл през ГКПП – Гюешево на 02.07.2021 г. и се е върнал на пункта на 07.07.2021 година. Присъдата подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил, в 15- дневен срок от постановяването й.