Анкетно проучване на общественото мнение за работата на Окръжен съд – Кюстендил започна от днес. В сградата на Съдебната палата, пред Служба „Регистратура“ и пред залите на Окръжен съд - Кюстендил /на 2- рия етаж/ са поставени Анкетни карти. Въпросите от анкетата ще бъдат достъпни за отговори и на сайта на съда, на адрес:

https://kyustendil-os.justice.bg/bg/polls/122

Страните по делата, ползващите услугите на съда и читателите на сайта на Окръжен съд – Кюстендил, ще бъдат помолени да отговорят на 12 въпроса. Анкетите са анонимни, като в сградата на Съдебната палата ще бъдат пускани в непрозрачни кутии.

„Считам, че Анкетното проучване, освен постигането на обратна връзка и констатация за слабости в работата, би имало и дисциплиниращ ефект за съдиите и съдебните служители, както с оглед изграждане на вътрешна устойчивост при общуването със страните, така и с оглед необходимостта от изграждане на положителен образ на съдебната власт като цяло“, коментира по повод старта на Анкетното проучване, административният ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

Тя изрази надежда за активност от страна на гражданите, било то с попълване на Анкетните карти, при посещение в съда или чрез сайта на институцията.

Част от въпросите, на които ще дават отговори анкетираните са: С работещите на кои съдебни служби сте комуникирали?; В каква степен получихте необходимата Ви информация?; Спазват ли се законовите срокове за съответната услуга?; Каква е Вашата оценка за качеството на административното обслужване в съда и в каква посока трябва да се подобри?

Анкетното проучване включва и въпроси за информацията, публикувана на интернет страницата на съда, както и за това - как и от къде, гражданите се информират за работата на Окръжен съд – Кюстендил.