Окръжен съд Кюстендил обяви конкурс за длъжността "Съдебен секретар” - 1 щатна бройка.

Кандидати трябва да имат минимум средно образование, много добро владеене на машинопис и много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация. Също така са необходими познания и умения за съставяне и оформяне на съдебни протоколи, съгласно процесуалните закони. Компютърна грамотност - MS Word, Excel и Internet.

Съдебния секретар изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя протоколи от съдебни заседания, изготвя списъци за реда и часовете на делата, съставя документи за изплащане на определени суми, съставя списъци на лица за призоваване.

Минималният размер на основната заплата за длъжността „съдебен секретар“ е 683.00 лева.

Конкурса и оценяването на кандидатите ще премине през два етапа:

  • Първи етап -  разглеждане на постъпилите заявления и документи и допускане на кандидатите до втори етап.
  • Втори етап — писмен изпит: проверка на уменията за бързопис, правопис и компютърна грамотност, чрез изписване на диктуван текст, проверка на теоретичните познания – ПАС  и ЕК./публикувани на интернет страницата на съда/.

Кандидатите могат да подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно, документи за участие в конкурса в Окръжен съд Кюстендил, намиращ се в Съдебната палата в гр.Кюстендил на адрес ул. „Гороцветна“ №31, партер - регистратура, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 18 Февруари 2020 г.

Подробности за конкурса може да намерите на сайта на Окръжен съд – Кюстендил, в меню Пресцентър- Обяви и конкурси: https://kyustendil-os.justice.bg/bg/news3/8711