От столичната Регионална Здравна Инспекция /РЗИ/ публикуваха списък с действията, които трбябва да се предприемат при положителен резултат от PCR тест за наличие на коронавирусна инфекция.  

1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантиназа 14 дни.

2. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред. Това са всички осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м. в продължение на повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:

  •     ► 2 дни преди появата на оплакванияили
  •     ► 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
  •  

3. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.

4. Медицинското наблюдение се извършваот Общо практикуващ лекар /ДжиПи/

5. Общо практикуващ лекар /ДжиПи/ оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.

6. Общо практикуващ лекар /ДжиПи/ извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ и Координационния център за COVID-19.