Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще бъде извършена от „ДДД-Кюстендил“ ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.

Обработката ще се състои след 22:00 часа на 31.08.2020 г., с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения.

Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на инсектицидния разтвор към обработваните повърхности, 75 пъти по-голяма от силата на земното притегляне. Така се постига цялостно и равномерно покриване на обработвания обект, без да се увеличава разходната норма на биоцида.

Площите ще бъдат третирани с препарат АЛФАЦИП 60СК, като карантинния срок е 24 часа.

Тревни площи:

I. ГРАДСКА ЧАСТ

 • 1. Тревна площ в кв. „Запад“
 • 2. Тревна площ „Гаров площад“ и р-т „Езерата“
 • 3. Тревна площ при Общински театър Кюстендил
 • 4. Тревна площ при централна градска част, община Кюстендил и магазин „Билла“
 • 5. Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
 • 6. Тревни площи при Курортна поликлиника, парк „Галерия“, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
 • 7. Тревни площи при Чифте баня и почивна станция на ЛПВЦ
 • 8. Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
 • 9. Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
 • 10. Тревна площ в кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
 • 11. Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“ - кв.“Изток“
 • 12. Тревни площи около Животинския пазар

II. КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и улични пространства

III. Лесопарк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи