Няма регистрирани положителни случаи сред потребителите от Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Преколница.

Броят на изследваните лица с PCR тестове на персонала във всички социални услуги е 226.

Към момента 302 лица са поставени под карантина. Разгледани са 11 сигнала, свързани с доставка на храна и лекарства, както и въпроси, свързани с COVID-19.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф