Във връзка с покачването на температурите и повишаването на популацията на кърлежите, община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще бъде извършена от ДДД-Кюстендил ЕООД в качеството на изпълнител на услугата. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 27.04.2020 г.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения. Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на инсектицидния разтвор към обработваните повърхности, 75 пъти по-голяма от силата на земното притегляне. Така се постига цялостно и равномерно покриване на обработвания обект, без да се увеличава разходната норма на биоцида.

Площите ще бъдат третирани с препарат Тализма ЕК, карантинния срок е 24 часа.

Тревни площи:

 • I. ГРАДСКА ЧАСТ
 • 1. Тревна площ кв. „Запад“
 • 2. Тревна площ „Гаров площад“ и рест. „Езерата“
 • 3. Тревна площ при театъра
 • 4. Тревна площ при централна градска част, Общината и магазин „Билла“
 • 5. Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
 • 6. Тревни площи при Курортна поликлиника, Галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
 • 7. Тревни площи при централната баня, ЛПВЦ
 • 8. Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
 • 9. Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
 • 10. Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
 • 11. Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“, кв.“Изток“
 • 12. Тревни площи около Животински пазар

II. КВАРТАЛ ИЗТОК

 • КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и ул. пространства

III. Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи