Пенсиите в Кюстендил ще бъдат изплатени за 10 дни. Според графика за изплащането на парите след Великден пенсиите си ще получат родените от 1970 год. до 2000 год.

"Няма да бъдат давани пенсии на хора, които не са по график, така че не отивайте пред пощенските клонове, сумите няма да бъдат там." Заяви Петър Паунов - кмет на Община Кюстендил.

Пенсиите в Кюстендил ще бъдат изплатени по следният график:

 • Първи ден - 07.04.2020 г. от  1920 г. - 1937 г. и след 2000 г.
 • Втори ден - 08.04.2020  г. от  1938 г. - 1944 г.
 • Трети ден - 09.04.2020 г. от  1945 г. - 1948 г.
 • Четвърти ден - 10.04.2020 г. от  1949 г. - 1951 г.
 • Пети ден- 13.04.2020 г. от 1952 г. - 1954 г.
 • Шести ден - 14.04.2020 г. от  1955 г. - 1957 г.
  Седми ден - 15.04.2020 г. от 1958 г. - 1961 г.
 • Осми ден - 16.04.2020 г. от 1962 г. - 1970 г.
 • Девети ден - 21.04.2020 г. от  1970 г. - 1979 г.
 • Десети ден - 22.04.2020 г. от  1980 г. - до края.

"Този график ще бъде спазен. Ще има полиция навсякъде, за да се спазва хигиена и дистанция. Моля да няма струпвания за да пазим живота си. Изправени сме пред заплаха, която в момента продължава да бъде загадка за световната наука." разясни предприетите мерки Петър Паунов.