Районен съд Кюстендил постанови наказание „Пробация“ за срок от 2 години за обвиняемата Цветелина Б. от село Соволяно. Тя се признава за виновна, че в условията на продължаващо престъпление е съставила неистински частен документ - запис на заповед, представляващ ценна книга и го е употребила пред РС – Кюстендил, за да докаже че съществува задължение на Е. М., посочена в записа на заповед като издател, да й заплати сумата от 9 800 лв. и неистински частен документ – уведомление по чл. 99 от ЗЗД и го е употребила пред ЧСИ.

снимка: Кюстендил Инфо

Наложената от съда пробационна мярка, включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години, с периодичност 2 пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител за срок от 2 години.