На 6 Декември 2019 г., в 17.00 ч във фоайето на Драматичния театър в Кюстендил ще бъде открита фотодокументална изложба озаглавена "История на Полицията в Кюстендилско“.

Изложбата е съвместна инициатива на Държавен архив – Кюстендил, и ОДМВР. Посветена е на 140-годишнината на МВР. Изложбата представя интересни факти и документи за поставянето на началото на полицейската дейност в региона от Освобождението до най-новата ни история, устройствени и нормативни документи, информация за първите полицейски пристави, информация за общественици, политици и министри от Кюстендилско, имащи принос към развитието на Полицията.