Преди поредицата от почивни дни и очаквания интензивен трафик по пътищата Националната полиция ще проведе СПО, за да се ограничат предпоставките за възникване на ПТП, да се предотвратят нарушения на Закона за движение по пътищата и да се подобри безопасността на гражданите.

За времето от 5 до 7 май ще бъдат извършвани засилени проверки на водачите за „Алкохол и правоспособност“, „Скорост“ – ще бъде активизарана дейността чрез мобилните и стационарно преносими уреди за контрол на скоростта. При осъществяването на контрола по безопасност на движението по пътищата ще се извършват проверки за невръчени електронни фишове и неплатени глоби по ЗДвП. Ще бъдат предприемани действия по връчване на електронните фишове или отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба.

Пътните полицаи ще упражняват стриктен контрол по спазването на заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ за въвеждане на временна организация на движението по участъците от Републиканската пътна мрежа на МПС с технически допустима маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, земеделска и селскостопанска техника за времето от 16.00 ч до 20.00 ч. на 4 май и от 14.00 до 20.00 ч. на 7 май.

Пътните полицаи ще предприемат действия по улесняването пропускателната способност чрез регулиране и насочване на автомобилните потоци, контрол и регулиране на движението и паркирането на автомобили към предварително оповестените места за празнуване.