Графиците за снабдяване с дърва за огрев за местното население по тарфина такса за корен обсъдиха на редовно съвещание с кметовете и кметските наместници в Кюстендил.

"Направена е организация, а ние трябва да сме готови и със списъците на желаещите", коментира кметът на село Стенско Огнян Янев. Коментирана е и темата с водния режим по селата.

"Действително все още някои от селата са на режим, там където водоподаването е по гравитачен път, но Кюстендилска вода увериха, че работят по въпроса", добави кметът на село Стенско.

Експертът Ивайло Чалъков от своя страна е запознал кметовете, че ще бъдат включени в тренировка по системите за ранно оповестяване.

"Рано е още, те ще се задействат на 14 -и септември, но ние сме длъжни да ги запознаем. Всеки от кметовете разполага и с личен идентификационен код и е достатъчно само да въведе четирите цифри в телефона си", обясни Чалъков. Той уточни, че въпреки, че двата общински язовира ще бъдат отдадени на концесия, общината е направила всичко. Участъците са почистени и от обраслата храстовидна растителност.