Община Кюстендил не установи проблемни участъци с риск за наводения предвид настоящото снеготопене. Работи се в синхрон с кметовете и кметстите наместници по селата, които следят обстановката и подават своевременно сигнали, информира главният експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка" Ивайло Чалъков.

"Кметовете са инструктирани да подават сигнали на телефон 112 или директно в РБСЗН. На този етап няма риск от преливане на водоемите", категоричен е Ивайло Чалъков.

Предстои потенциално-опасни участъци, установени при проверки миналата година в двата обекта - микроязовир Граница и Въртешево, да бъдат отстранени.

"Става въпрос за това, че е необходимо да се почистят места от обрасла храстова растителност", уточни Чалъков.

През 2017 година предстои нова проверка на междуведомствената комисия, сформирана със заповед на областния управител. Експертите трябва да започнат незабавна работа.

язовир Въртешево