По инициатива на Община Кюстендил е проведена работна среща с представители на ОДМВР, Областна дирекция по безопасност на храните и Районна прокуратура – Кюстендил.

На срещата, която е провокирана от зачестилите случаи на инциденти с коне в отсечката между Кюстендил и Ябълково е взето решение да се назначи полски пазач.

„Това е едно понятие, което звучи леко архаично, но по Закона за опазване на селскостопанската продукция трябва да има такова лице, което да установява нарушенията. С фигурата на полския пазач, която ще бъде създадена с щатното разписание ще бъде разрешен и проблемът с животните, които унищожават селскостопанската продукция, знаете, че не са един или два случаите“, обяви кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

По думите на инж. Атанасов това е фигурата, която може да извършва проверки и да задържа нарушителите - въпросните животни, които нямат пастири.

„Надявам се, че Общински съвет ще приеме щатното разписание на Общината на предстоящата сесия другия четвъртък и до края на годината да бъде разкрита тази бройка. След това ще се насочим към привличане на въпросния полски пазач, за да може да влезе във функциите си и надявам се вече, след като бъде приложена цялата строгост на закона, проблемите да започнат лека полека да се решават и инцидентите да намалеят. Разчитам и на съвестта на собствениците на животни, след като вече знаят, че ще има наказания, да вземат превантивни мерки“, коментира още кметът.

Кметът на Община Кюстендил инж. Атанасов разясни процедура при подаване на сигнал:

След като бъде назначен полски пазач и се получи сигнал на тел 112 за излезли животни на пътя, той съвместно с органите на МВР отива на място и извършва проверка. С него ще бъде и ловецът, който заедно с ветеринарния лекар уточняват вида упойка, която трябва да бъде приложена. Упоява се животното, проверява се дали е чипирано, след което то се транспортира до животновъдния пазар. Там ще бъдат извикани служителите на БАБХ, където те проверяват дали животното е чипирано и собственика. Ако има такъв той се известява, като в 7-дневен срок собственикът трябва да заплати разноските, направени по животното, а едва след това му се връща с налагане на глоба от страна на въпросния полски пазач. Ако животното няма собственик то може да бъде продадено на търг, след като минат съответните изследвания.