Срещата бе инициирана от ОДМВР и в нея участваха директорът на ОДМВР ст. комисар Св. Григоров, началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар В. Паргов, ръководителят на Районна прокуратура А Разсолкова, представители на общините в областта, на БАБХ, АПИ, ветеринарси специалисти, Областна служба по земеделие, ДФ „Земеделие“, кметове.

Ст. комисар Григоров сподели тревогата си, че от началото на годината в областта са възникнали 19 произшествия, причинени от безстопанствени животни, не са малко и сигналите за унищожена земеделска реколта също от безстопанствени животни. Подчерта, че въпреки реакцията на служителите от МВР при всеки сигнал и възникнал инцидент е нужно да се намери трайно решение на проблема, то е възможно само в партньорство с местната власт и компетентните институции.

В Кюстендилска област има само 2 обекта за настаняване на безстопанствени животни – в Кюстендил и Дупница, където ще бъде осигурена възможност за настаняване на такива животни и от другите общини. 

Прокурор Разсолкова подчерта, че при тези действия е важно да се спази процедурата, че следва да бъдат назначени по места полски пазачи или привлечени доброволни сътрудници, които както да предотвратяват безконтролното движение на едри животни към земеделските земи и нанасянето на щета, така и излизането им на пътищата и създаване на предпоставки за ПТП. Проверките за установяване на собственици се осъществяват от БАБХ и в случаите на установени собственици им се съставят актове, в случаите на неустановени собственици животните ще бъдат отнети в полза на държавата.

МВР и Прокуратурата ще продължат да оказват съдействие на гражданите за предотвратяване на щети в условията на спазване на Общинките наредби и ЗОСИ.